Skip to main content
30-Mar-2017


BIC-ov paviljon na železničkoj stanici Sen Lazar u Parizu

veo sačinjen od bic hemijskih olovaka visi na železničkoj stanici

OTKRIJTE KREACIJU SAČINJENU OD 12843 BIC® HEMIJSKIH OLOVAKA, SMEŠTENU UNUTAR PARIŠKE SEN LAZAR ŽELEZNIČKE STANICE

 

BIC Paviljon, osmišljen, dizajniran i izgrađen od strane arhitekata i inžinjera Yousef-a i Elias-a Anastas, Yann-a Santerrea i Landolf-a Rhode-Barbarigosa, će biti izložen u glavnoj hali pariške Sen Lazar železničke stanice, u periodu od 29. marta do sredine maja 2017. godine.

 

Prvobitno kreirana kao podnesak na konkursu iz inžinjeringa, ova viseća struktura je sačinjena od 12843 BIC® Cristal® hemijskih olovaka koje su međusobno uvezane pomoću niza konektora, specijalno dizajniranih i testiranih da zadovolje zahteve ovog projekta, kako u snazi, tako i u fleksibilnosti. Tvorci ovog projekta su istim želeli preobraziti funkciju hemijske olovke, pri tome zadržavajući samo njenu teksturu, refleksiju i transparentnost.  Upotpunjene sa drugim olovkama, iste postaju dekorativni obrazac i novi materijal. Ovo recikliranje i preobražaj u funkciji čini tako nastali viseći luster izrazito modernim.

 

SNCF Gares & Connexions promoviše izlaganje kulture

SNCF Gares & Connexions, SNCF filijala zadužena za upravljanje, rukovanje i razvoj 3000 železničkih stanica širom Francuske, je odlučila ponuditi ovim inženjerima i njihovoj kreaciji izniman i unikatan oblik vidljivosti, postavljajući istu u samom centru pariške Sen Lazar stanice, kroz koju svakodnevno prolazi preko 450 000 putnika. Na taj način je ova kompanija ponovno potvrdila svoje uverenje da železničke stanice predstavljaju jedan upečatljivi životni prostor, mesto na kom su savremene kreacije i inovacije u potpunosti dobro došle: trenutno, i iz godine u godinu, se odvija preko 100 kulturnih inicijativa i događaja na stanicama širom Francuske. 

 

BIC® hemijske olovke su postale izvor inspiracije za umetnike

BIC, proizvođač školskog i kancelarijskog materijala, upaljača i brijača, te svetski lider na tom polju, je od samog početka podržavao tvorce BIC-ovog Paviljona, i preko svoje fabrike bazirane u Montevrenu, (van Pariza) ih snabdeo sa BIC® Cristal® hemijskim olovkama potrebnim da bi se izgradila sama struktura, te ih podržao tokom izvršenja i instalacije ovog projekta. Pored toga što redovno inspirišu umetnike širom sveta, ikonijski BIC® proizvodi su izloženi unutar trajnih kolekcija odelenja za dizajn u Njujorškom muzeju moderne umetnosti (MoMa), kao i u muzeju moderne umetnosti Žorž Pompidu Centra.

 

O TVORCIMA:

Yousef & Elias Anastas – AAU Anastas

AAU ANASTAS je međunarodna arhitektonska firma sa specijalizacijom u arhitekturi, istraživanjima i dizajnu.

www.aauanastas.com

Yann Santerre – REVEL

REVEL je relativno mlada kompanija kojom upravljaju tri arhitekta, vođeni namerom da istraže nove načine posmatranja objekata, materijala, i kombinovanja istih na neobičan način.

www.revel-projects.com

Landolf Rhode-Barbarigos – Istraživačka laboratorija Univerziteta u Majamiju, sa specijalizacijom u inžinjeringu, građevini i računarskoj koncepciji (dizajnu).

www.coe.miami.edu

 


SNCF “Gares & Connexions” (Stanice i poveznice) kontakt za medije:
Claire Fournon: +33 (0)1-80-50-04-30 - gares-connexions-service-presse@sncf.fr
 
BIC kontakt za medije:
Albane de La Tour d’Artaise: +33 (0)1 45 19 52 00 - albane.delatourdartaise@bicworld.com
Image 7: Priscille Reneaume: +33 (0)1 53 70 74 70 - preneaume@image7.fr